Állattan és növényrendszertan terepgyakorlatok elsőéves biológusoknak és ökológusoknak

Gerinctelen állattani terepgyakorlat Szenétén

A kolozsvári BBTE keretében a magyar biológia és ökológia szakoktatásnak szerves részét képezi a nyári terepgyakorlat, melynek során a hallgatók az egyetemen szerzett ismereteiket gyakorlati képzéssel egészíthetik ki. A gerinctelen- és gerinces állattan, valamint botanika tantárgyakkal kapcsolatos terepgyakorlat két helyszínen valósult meg: a Gyergyói-medencében elhelyezkedő Szenétén az Apáthy István Biológiai Oktatási és Kutatási Központban a védett Vaslábi láp mellett, valamint a Duna-delta Bioszféra Rezervátumban. Mindkét helyszín ritka és védett növény- és állatfajokban gazdag terület. Ezen keretek között nem csupán az általános állat- és növényismeret bővítése valósult meg, hanem az általános ökológiai terepmódszertan ismertetése és a diákok természetvédelmi szemléletének kialakítása is. A terepgyakorlatokra július 2-26. között került sor, melyből két hetet (két turnusban – hetente 24 diák, összesen 48) Szenétén töltöttek a diákok, egy hetet pedig Duna-deltában.

A gerinctelen állattani terepgyakorlat keretében a hallgatók megismerkedtek a nedves láprétek gerinctelen faunájával, számos ritkaságot, és gyakori, de nagyon szép rovart ismertek meg a Gyergyói medence déli részén található védett vaslábi Fenék-lápon és környékén. Meglátogatták a védett Súgó-barlangot is, valamint a Heveder patak vízi faunáját is tanulmányozták. A terepgyakorlat keretében a Nagyhagymást is megmászták, egészen a csúcsig feljutottak, s így megismerkedhettek az alpesi legelők faunájával és flórájával is. A terepgyakorlat második felében rovarokat preparáltak és határoztak, majd sor került a vizsgára is.

A terepgyakorlat támogatói a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány.
Ezúton is köszönet a támogatásért.