Ökológia terepgyakorlat Görgényszentimrén másodéves biológusoknak és ökológusoknak

A kolozsvári BBTE II. éves magyar biológus és ökológus hallgatóinak ökológia terepgyakorlata Görgényszentimrén zajlott, 2017 július 3–9 között. A programban 45 hallgató vett részt, két egyetemi oktató, valamint két doktorandusz hallgató irányításával. A program célja az elméleti ökológia oktatás terén tanultak gyakorlati elmélyítése volt, olyan tudományos terepi megfigyelések és kísérletek elvégzése, melyekre a 2–3 órás évközi órák keretében nincs lehetőség. A szakmai gyakorlat során hallgatóink elsajátították a terepi ökológiai kutatások modern módszereit, lehetőségük volt növény- és állatökológiai adatsorok gyűjtésére, azok feldolgozására, elemzésére és értékelésére, mind a szárazföldi, mind a vízi ökológia terén. A szakmai gyakorlat kitűnő lehetőséget biztosított csapatmunkára, interdiszciplináris kutatási tevékenységek megvalósítására, ugyanakkor a szakmában aktívan tevékenykedő kutatókkal (egyetemi oktatók, PhD-hallgatók) való együttműködésre.

A terepgyakorlat támogatói a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány.
Ezúton is köszönet a támogatásért.