Épül, szépül Szenéte

A szenétei Apáthy István Biológiai Oktató- és Kutatóközpont különleges jelentőséggel bír Egyesületünk, és az erdélyi magyar biológus és ökológus képzés szempontjából. Nemzedékek sora járt itt többször is terepgyakorlatokon, többen végeztek kutatómunkát, előbb diákként majd oktatóként vagy kutatóként. A gyergyói táj szépsége, az itt található növénytani és állattani ritkaságok, különlegességek hatalmas vonzerővel rendelkeznek nemcsak hazai, hanem magyarországi és külföldi diákok, kutatók számára. A Központot azonban folyamatosan javíani kell, hiszen faházként állandóan javításra, felújításra szorul. Ugyanakkor a központot kiszolgáló melléképületeket is folyamatosan karban kell tartani és fel kell újítani. Ezekhez a munkálatokhoz azonban támogatásra van szükségünk, és ebben mindig számíthatunk a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány támogatására.

Az egyik kiemelt fontosságú melléképületünk a zuhanyzó, amely a teljes házat kiszolgálja, s a vizet ide a kútból hozzuk fel. Évek során a zuhanyzó szerkezete, a víztartály elavult, így komolyabb felújításra szorult, Ebben volt segítségünkre a Bethlen Gábor Alapnál elnyert regionális támogatási pályázatunk  (MKO-RO-1-2019/3-000349), amelynek segítségével a következő munkálatokat tudtuk elvégezni 2019. augusztusa és októbere között:

  • a víztartály alapzatának teljes kicserélése és galvanizált lemezzel való befedése;
  • a tartály kimosása, fertőtlenítése;
  • a tartályhoz vezető vízcsövek cseréje;
  • a zuhanyzó épületének tetőszerkezeti javítása és a tető széleinek pléhvel való burkolása;
  • a zuhanyozó faépületének átfestése;
  • napelemes világítótestek beszerelése az esti világításhoz. 

Mindezek mellett a kis fásszín épületét is újrafestettük.