Állattan és növényrendszertan terepgyakorlatok elsőéves biológusoknak és ökológusoknak

Gerinces állattani és növényrendszertani terepgyakorlat a Duna-Deltában

A kolozsvári BBTE keretében a magyar biológia és ökológia szakoktatásnak szerves részét képezi a nyári terepgyakorlat, melynek során a hallgatók az egyetemen szerzett ismereteiket gyakorlati képzéssel egészíthetik ki. A gerinctelen- és gerinces állattan, valamint botanika tantárgyakkal kapcsolatos terepgyakorlat két helyszínen valósult meg: a Gyergyói-medencében elhelyezkedő Szenétén az Apáthy István Biológiai Oktatási és Kutatási Központban a védett Vaslábi láp mellett, valamint a Duna-delta Bioszféra Rezervátumban. Mindkét helyszín ritka és védett növény- és állatfajokban gazdag terület. Ezen keretek között nem csupán az általános állat- és növényismeret bővítése valósult meg, hanem az általános ökológiai terepmódszertan ismertetése és a diákok természetvédelmi szemléletének kialakítása is. A terepgyakorlatokra július 2-26. között került sor, melyből két hetet (két turnusban – hetente 24 diák, összesen 48) Szenétén töltöttek a diákok, egy hetet pedig Duna-deltában.

A növényrendszertan és gerinces állattan tantárgyak nyári terepgyakorlatára hagyományosan a Duna-delta Bioszféra Rezervátumban került sor. A terület rendkívüli fajgazdagsága kiváló közeget biztosított a tanév során szerzett ismeretek összefoglalására. Az egyhetes szakmai gyakorlat során a Duna három ága, a Chilia, Sulina és Szentgyörgy ágak mentén hajóztunk, felkeresve a terület jellegzetes településeit és változatos élőhelyeit egyaránt. Gyakorlatunk első állomása Letea település, valamint a környékén található ártéri erdő és szikes élőhely volt. Innen, a Musura-öblön keresztük az ország legkeletibb városába, Sulinára csónakáztunk. Utunk során olyan fajokkal ismerkedhettünk meg, mint például az üstökös gém, a lócsér, a fattyúszerkő vagy a nagy goda. A terepgyakorlat további része Deltaszentgyörgyön zajlott, ahonnan csillagtúraszerűen jártuk be a környék nevezetességeit. A Sahalin sziget a hatalmas rózsás gödény telepével bűvöli el az arra járót, a környék mocsaras részei pedig jellegzetes deltai flórával és faunával rendelkeznek, ahol mindenki talál magának csodálkoznivalót, mint például ugartyúkot, albínó kárókatonát, parlagi viperát vagy mocsári teknőst. A gyakorlat az utunk során látott fajok és élőhelyek átismétlésével, a vizsgával zárult.

A terepgyakorlat támogatói a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány.
Ezúton is köszönet a támogatásért.